Parkinson/parkinsonisme

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven. Deze cellen maken de stof dopamine aan. Dopamine is noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen. De ziekte van Parkinson kan voorkomen bij jongere mensen, maar treedt meestal pas op boven de 60 jaar. De eerste zichtbare symptomen van de ziekte van Parkinson zijn klachten als traagheid, stijfheid en trillen van de ledematen.

Overige klachten die regelmatig voorkomen:- minder bewegen

– schuifelend lopen met minder armzwaai

– verminderde gelaatsuitdrukking

– zachtere en monotone spraak

– kleiner handschrift

– moeite met fijne vingerbewegingen

– moeite met balans en coördinatie

– geheugenstoornissen

Parkinson is een progressieve ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten geleidelijk beginnen en meestal na verloop van tijd toenemen. Dit proces gaat niet bij iedereen even snel en zijn de klachten met de juiste behandeling vaak redelijk te beheersen. Ook heeft niet iedereen dezelfde klachten.

Behandeling door verschillende paramedici (zoals ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist) kan ervoor zorgen dat u beter leert omgaan met deze klachten of zelfs vermindering van klachten bemerkt.

ParkinsonNet Roermond is een regionaal netwerk, bestaande uit paramedici, neurologen, parkinsonverpleegkundige, psychologe en diëtiste, die gespecialiseerde zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Het ParkinsonNet coördinatiecentrum verzorgt regelmatig scholingen waardoor zorgverleners hun kennis up to date kunnen houden. Bovendien werken de ParkinsonNet zorgverleners onderling goed samen.

Fysiotherapie:

Wanneer u problemen ervaart met dagelijkse bewegingen zoals lopen, omdraaien in bed, opstaan uit een stoel en fietsen kan begeleiding van een fysiotherapeut zinvol zijn. Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijks leven kunt blijven bewegen en dat u op een verantwoorde manier actief blijft.

Ook regelmatig vallen of angst om te vallen is een goede reden voor behandeling bij een fysiotherapeut.

Actief blijven kan nieuwe klachten voorkomen en heeft een positieve uitwerking op uw bestaande klachten.

Afspraak maken