INDICATIES

De meest voorkomende indicaties voor Manuele Therapie zijn hoofdpijnklachten ten gevolge van bewegingsdysfuncties van de nek.
Met name de hoger gelegen gewrichten in de nek zijn gevoelig voor het ontwikkelen van hoofdpijn.
Verder zijn lage rugklachten een veel voorkomende indicatie. Daarnaast kunnen alle gewrichten die in het lichaam zitten op Manueel Therapeutische wijze behandeld worden.

Afspraak maken